BurendagBurendag
BurendagBurendag
Fit door OefeningFit door Oefening
Jong en oudJong en oud
DuofietsDuofiets

Bavo stichting

Wie zijn wij

De Bavo stichting is opgericht op 29 oktober 1971 en gevestigd in Heemstede. De Bavo stichting is een vermogensfonds waarbij het rendement wordt gebruikt voor bevordering van de kwaliteit van het leven bij het ouder worden.

Om dit doel te bereiken worden financiële bijdragen verstrekt voor ondermeer:

  • activiteiten die het welzijn van ouderen kunnen bevorderen
  • innovaties en experimenten op het terrein van zorgvoorzieningen voor ouderen
  • wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het gebied van gerontologie en geriatrie

Werkgebied

Aanvragen voor heel Nederland worden in behandeling genomen maar deze worden alleen gehonoreerd als het een innoverend project betreft. De Bavo stichting richt zich bijvoorkeur op het Kennemerland gebied.

Criteria

Projecten worden in principe alleen gesubsidieerd als die binnen de doelstelling van de Bavo stichting vallen. De Bavo stichting heeft ook een steunfonds waaruit aansprekende projecten worden gefinancierd die niet direct binnen de doelstelling van de Bavo stichting vallen.

Er wordt voorrang gegeven aan projecten in de regio van het Kennemerland. De bijdrage is in principe eenmalig en wordt alleen verstrekt als subsidiering niet uit de reguliere budgetten mogelijk is.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan:

  • ouderen en armoede
  • ouderen en diversiteit
  • ouderen en jongeren
  • ouderen en palliatieve zorg
  • ouderen en kwaliteit van leven

De focus van het wetenschappelijk onderzoek ligt op het terrein van de ouderengeneeskunde in de vorm van een bijzondere leerstoel aan het LUMC in Leiden.

Wijze van aanvragen

De aanvragen voor donatie kunnen het hele jaar worden ingediend. Houdt wel rekening met een termijn van circa 10 weken waarin het bestuur de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.

De Bavo stichting ontvangt de aanvragen het liefst digitaal en als projectplan. Een complete aanvraag bestaat uit o.a. een uitgewerkt projectplan, een begroting en een dekkingsplan.

Contact

Digitaal: Het digitale formulier kunt u downloaden als pdf van de website www.bavostichting.nl.

Per post: U stuurt ons een complete donatieaanvraag toe. Ook bij een aanvraag per post is het zinvol om eerst het digitale formulier in te vullen.

Uw aanvraag met de bijlagen verstuurt u naar:
Bavo stichting Heemstede
t.a.v. mw. E.J. Bogaerds-Hauer, algemeen secretaris
p/a Emauslaan 6
2012 PH Heemstede
Tel: 06 1213 5585
Mail: info@bavostichting.nl

Disclaimer
Azim DezignWebdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer