BurendagBurendag
Jong en oudJong en oud
Samen zingenSamen zingen
Circus SantelliCircus Santelli
Koren zingen voor ouderenKoren zingen voor ouderen

Stichting Theia

Wie zijn wij

Stichting Theia is een stichting die verbetering van de gezondheid(s)(zorg) in de regio Rijnmond stimuleert door financiële ondersteuning te bieden aan projecten. Zij wil zich bezighouden met de problematiek die samenhangt met zorg- en gezondheidsvraagstukken in de regio Rijnmond en zich richten op het bevorderen van gezondheid door te focussen op preventie, welbevinden, activatie en minder op ziekte.

Stichting Theia wil dit realiseren door financiering van:

 • projecten met concrete inhoud en focus op implementatie van resultaten, in samenwerking met regionale partners en/of met publiek/private sector;
 • projecten die aansluiten bij regionale en landelijke trends zoals: ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’;
 • preventieve projecten en/of projecten die duurdere zorg voorkomen en die door regionale organisaties of samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd;
 • projecten met een actieve betrokkenheid van inwoners, patiënten of patiëntenvertegenwoordiging.

Daarnaast biedt Stichting Theia ook de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor kleinschalige projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio Rijnmond. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen gericht op gezondheid, activatie of welzijn voor een kwetsbare doelgroep.

Werkgebied

Stichting Theia neemt aanvragen in behandeling voor projecten die plaatsvinden in de regio Rijnmond.

Criteria

Belangrijk is dat het initiatief een directe impact heeft op de inwoners van Rijnmond en toegevoegde waarde heeft voor de zorg in regio Rijnmond.

De kleinschalige projecten moeten:

 • zorg of welzijn betreffen, waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt;
 • in beginsel een focus hebben op gezondheid en activatie (zowel fysiek als mentaal);
 • een éénmalig karakter hebben;
 • een maximale looptijd hebben van één jaar;
 • cofinanciering op het project (al dan niet in natura) hebben.

Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking. Particulieren niet.

Met betrekking tot financiering van projecten legt Stichting Theia meer nadruk op financiering van kortdurende projecten met snel te implementeren resultaten. Door bijvoorbeeld innovaties te financieren, die al ontwikkeld zijn, maar die nog een steuntje in de rug nodig hebben om tot uitrol en borging in de regio te komen. 

Meer specifiek zijn dit de criteria waarop projectaanvragen worden getoetst:

 • het project versterkt de gezondheidszorg  in de regio Rijnmond en levert gezondheidswinst op voor de inwoners van de regio Rijnmond;
 • het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante zorgverleners en is gebaseerd op een vraag van, of kent een participatie van patiënten;
 • het levert aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg en een relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten op;
 • het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
 • de gevraagde investering staat in verhouding tot de beoogde baten en er is sprake van cofinanciering en/of een eigen bijdrage;
 • er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners, zodat het initiatief om niet breder kan worden geïmplementeerd;
 • het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt in principe een periode van maximaal drie jaar.

Stichting Theia verstrekt geen bijdrage aan projecten en initiatieven die al gestart zijn. Daarnaast is (commerciële) productontwikkeling uitgesloten van financiering en heeft wetenschappelijk onderzoek, waar patiënten niet direct baat bij hebben, geen prioriteit. Een eigen bijdrage en/of cofinanciering door andere partijen is een voorwaarde.

Wijze van aanvragen

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen het gehele jaar in digitale vorm worden ingediend. Een complete aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier, een uitgewerkt projectplan met mijlpalenplanning en implementatiestrategie en een begroting met dekkingsplan.

Informatie over de wijze van aanvragen, het aanvraagformulier en de bijbehorende procedurebeschrijving kunt u vinden op de webpagina van Stichting Theia: Stichting Theia - Zilveren Kruis

Een aanvraag wordt getoetst op zaken als de probleemstelling, aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele bijdrage, de implementatie in de praktijk en de kans op reguliere financiering na afloop van het project.

Houdt u rekening met een termijn van circa tien weken waarin Stichting Theia de aanvraag onderzoekt en een besluit neemt.

Contact

Alle informatie over Stichting Theia en het indienen van een aanvraag kunt u vinden op www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/innovatie/theia. Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 071-3670287 of u kunt een email sturen naar SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl.

Disclaimer
Azim Dezign Webdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer