Diva dichtbijDiva dichtbij
Topaz feestTopaz feest
Jong en oudJong en oud
Jong en oudJong en oud
Samen zingenSamen zingen

Stichting Theia

Wie zijn wij

Stichting Theia stimuleert verbetering van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond door financiële ondersteuning te bieden aan vernieuwende projecten die door zorgorganisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven.

Werkgebied

Stichting Theia neemt aanvragen in behandeling voor projecten die plaatsvinden in de regio Rijnmond.

Criteria

Om voor financiering door Stichting Theia in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Belangrijk is dat het initiatief toegevoegde waarde heeft of kan hebben voor de zorg in regio Rijnmond, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en er uitzicht is op implementatie en structurele financiering na de projectperiode.

Meer specifiek zijn voorwaarden waarop initiatieven worden getoetst:

 • Het versterken van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond;
 • Het project levert gezondheidswinst op in de regio Rijnmond;
 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante zorgverleners;
 • Het project is innovatief, levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg op en draagt bij aan verlaging van de zorgkosten;
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
 • Er is sprake van cofinanciering en/of een eigen bijdrage;
 • De gevraagde investering is in evenwicht met de beoogde baten;
 • Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voortzetting hiervan redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen;
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners zodat het initiatief - om niet - breder kan worden geïmplementeerd;
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.

Stichting Theia is voorstander van Open Acces publicatie wanneer er, in het kader van het project, sprake is van publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

Stichting Theia ondersteunt geen:

 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek;
 • Medisch onderzoek dat zich in een "dierexperimenteel" stadium bevindt;
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, waaronder overhead;
 • Een inrichtings- of bouwproject;
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet Langdurige Zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet;
 • Project dat al is gestart of waarvoor al met de aanvraag overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan;
 • Sponsoring van éénmalige activiteiten.

Wijze van aanvragen

Informatie over de wijze van aanvragen, het aanvraagformulier en de bijbehorende procedurebeschrijving kunt u vinden op de webpagina van Stichting Theia: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/theia

Een aanvraag wordt getoetst op zaken als de probleemstelling, aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele bijdrage, de implementatie in de praktijk en de kans op reguliere financiering na afloop van het project.

Houdt u rekening met een termijn van circa tien weken waarin Stichting Theia de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.

Contact

Vragen? Bel met het secretariaat van Stichting Theia op 071-3670287 en vraag naar Marjan Boekestijn of Dénise van der Blom. Of stuur een e-mail naar marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl of denise.van.der.blom@zilverenkruis.nl .

Disclaimer
Azim DezignWebdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer