DuofietsDuofiets
Samen zingenSamen zingen
Fit door OefeningFit door Oefening
Circus SantelliCircus Santelli
Koren zingen voor ouderenKoren zingen voor ouderen

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Wie zijn wij

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor de maatschappij. Op het gebied van maatschappelijk welzijn, sport en vrije tijd, kunst en cultuur, educatie, gezondheid en natuur en milieu worden jaarlijks ongeveer 350 aanvragen behandeld. Naast de aanvraagmogelijkheden voor stichtingen en verenigingen heeft het Fonds ook aparte programma’s voor burgerinitiatieven en jongeren.

Werkgebied

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een regionaal fonds en actief in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Criteria

Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in het werkgebied. Bij voorkeur ontvangt het Fonds vernieuwde projecten en projecten die gedragen worden door vrijwilligers. 

Het Fonds verstrekt nooit achteraf een bijdrage en reeds gestarte of voltooide projecten komen niet voor een donatie in aanmerking. Een eigen bijdrage en cofinanciering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden.

Er wordt in principe geen steun gegeven aan:

  • instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter.
  • projecten die buiten de regio vallen.
  • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten.
  • instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen.
  • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren.
  • projecten met een indirect doel.

Wijze van aanvragen

Aanvragen voor een donatie kunnen het gehele jaar worden ingediend en dienen minimaal zes weken voor aanvang van het project volledig te zijn ontvangen door het Fonds.

Op de website www.fondssv.nl staat het aanvraagformulier. Deze kunt u downloaden of direct online invullen en versturen. Een complete aanvraag bestaat uit: het aanvraagformulier, begroting, dekkingsplan, meeste recente jaarrekening, statuten en uittreksel KVK.

Contact

Alle informatie over het Fonds of het indienen van een aanvraag vindt u op www.fondssv.nl. Iedere dinsdag kunt u van 15.00 tot 17.00 uur terecht op ons spreekuur voor vragen en/of advies. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 010-4754033 of mailen naar algemeen@fondssv.nl. Wilt u op de hoogte blijven van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief of volg ons op Facebook en Twitter.

 

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer