Samen zingenSamen zingen
Fit door OefeningFit door Oefening
Circus SantelliCircus Santelli
Jong en oudJong en oud
Topaz feestTopaz feest

Stichting Maagdenhuis

Wie zijn wij

Het Maagdenhuis is een breed fonds voor maatschappelijke projecten. Het Maagdenhuis ondersteunt projecten, die op (mede) initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep. Ouderen en jeugd zijn de belangrijkste doelgroepen. Binnen Nederland werkt Het Maagdenhuis nauw samen met Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms. Aanvragen die bij beide fondsen worden ingediend worden in één procedure behandeld en bij toekenning uit een gezamenlijk budget gesubsidieerd.

Werkgebied

Het Maagdenhuis steunt projecten in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo, en Suriname.

Criteria/beleid

Het Maagdenhuis legt de nadruk op ondersteuning van projecten die de eigen kracht en zelfregie van ouderen versterken. Aandacht voor de wel aanwezige competenties van ouderen activeert en bevordert de vitaliteit van ouderen. Het Maagdenhuis initieert en ondersteunt projecten die de ontmoeting tussen mensen stimuleert en projecten die mensen zingeving en houvast bieden.

Ondersteuning voor kwetsbare ouderen blijft een belangrijk onderdeel van het werk van Het Maagdenhuis. Het Maagdenhuis ondersteunt projecten die het zelfstandig wonen beter mogelijk maken, zoals buurtinitiatieven en dorpshuizen. Doel is een inclusieve samenleving, waardoor zorgbehoevende inwoners met burenhulp en lokale solidariteit, zelfstandig kunnen blijven wonen.

Enkele criteria die Het Maagdenhuis toepast:

  • Geen bijdragen voor reeds gestarte of voltooide projecten
  • Exploitatiekosten komen niet in aanmerking
  • Projecten met een commercieel, politiek of religieus karakter passen niet bij het fonds

Wijze van aanvragen

Op onze website www.maagdenhuis.nl kunt u door het invullen van een quickscan kijken of uw project past binnen ons bestedingsbeleid. Vervolgens kunt u het aanvraagformulier invullen en met de nodige documenten indienen. Aanwijzingen vindt u op de website.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via 020-6243903 of uw vraag stellen via e-mail. Ons mailadres is info@maagdenhuis.nl of direct naar: g.boshuis@maagdenhuis.nl.

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer