Fit door OefeningFit door Oefening
Jong en oudJong en oud
Circus SantelliCircus Santelli
DuofietsDuofiets
Ouderen in BewegingOuderen in Beweging

Fonds Sluyterman van Loo

Wie zijn wij

Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van kwetsbare ouderen.

Wij kennen programma's met verschillende doelstellingen, budgetten en looptijden: 

  • Reguliere aanvraag
  • Themaprogramma's
  • Premieplan
  • Gouden Dagen Programma
  • Programma voor Caribisch deel van het Koninkrijk

Werkgebied

Fonds Sluyterman van Loo stelt subsidie beschikbaar voor projecten in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanvragen van Caribische en Arubaanse rechtspersonen kunnen alleen ingediend worden via www.samenwerkendefondsen.org.

Criteria

Voor bovengenoemde programma's gelden verschillende criteria.

Voor reguliere aanvragen subsidieert Fonds Sluyterman van Loo projecten die

  • in tijd beperkt zijn, dan wel kans maken op vervolgfinanciering al of niet door derden;
  • tijdens de behandeling van de aanvraag nog niet zijn gestart.

De aanvragen worden onder meer beoordeeld op financiële haalbaarheid, belang van het project voor de doelgroep en continuïteit van het project en de organisatie.

Een financiële bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage of cofinanciering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden.

Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.

Wijze van aanvragen

Voor het indienen van een reguliere aanvraag vult u eerst de quickscan in waarin u een aantal vragen beantwoordt. Hiermee kunt u vaststellen of uw project binnen de criteria van Fonds Sluyterman van Loo valt. Op grond van een positieve uitkomst van de quickscan schatten wij in dat er een kans is dat uw project voor financiering in aanmerking komt.

U wordt dan aan het einde van de quickscan uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen. In de aanvraagprocedure staat beschreven welke stukken wij daarvoor nodig hebben.

Na registratie kunt u via uw eigen account inloggen en meerdere aanvragen indienen. Elk afzonderlijk project moet binnen de criteria van Fonds Sluyterman van Loo vallen. Daarom is het belangrijk om per project de quickscan te doorlopen.

Contact

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers:

T: 0251-260 650

E: info@fondssluytermanvanloo.nl

Zie voor meer informatie over de aanvraagprocedure of gesubsidieerde projecten onze website: www.fondssluytermanvanloo.nl.

Disclaimer
Azim Dezign Webdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer