Fit door OefeningFit door Oefening
Diva dichtbijDiva dichtbij
Jong en oudJong en oud
BurendagBurendag
Jong en oudJong en oud

Fonds Sluyterman van Loo

Wie zijn wij

Fonds Sluyterman van Loo bevordert het levensplezier van ouderen door initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding te financieren in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt jaarlijks enkele honderden initiatieven/projecten van organisaties met geld en kennis. Het Fonds financiert de uitbreiding, ontwikkeling en vernieuwing van initiatieven voor ouderen via creatieve ontwikkeling en verbinding via een doorlopende open aanvraagprocedure. Daarnaast heeft Fonds Sluyterman van Loo specifieke programma’s om een impuls te geven aan bijzondere initiatieven.

Het kantoor van Fonds Sluyterman van Loo is gevestigd op de historische buitenplaats Akerendam in Beverwijk.

Werkgebied

Fonds Sluyterman van Loo financiert aanvragen van organisaties in Nederland. Via Samenwerkende Fondsen Cariben financiert Fonds Sluyterman van Loo initiatieven van organisaties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanvragen via Samenwerkende Fondsen Cariben.

Criteria

Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt initiatieven van organisaties die als doel hebben om het levensplezier van ouderen te bevorderen door

 • Verbinding (dialogen, ontmoetingen, educatieve activiteiten) of
 • Creatieve ontwikkeling

Fonds Sluyterman van Loo beoordeelt de aanvragen op de doelstelling en de gewenste resultaten (het bevorderen van het levensplezier van ouderen door verbinding en creatieve ontwikkeling), het beoogde bereik van ouderen, de financiële haalbaarheid en de continuïteit van het initiatief en de organisatie.

De beoordelingscriteria op een rijtje:

 • Inhoudelijke doelstelling (creatieve ontwikkeling of verbinding) 
 • Gerichte doelgroep: (alleen ouderen)
 • Groepsverband: de activiteiten vinden bij voorkeur in groepsverband plaats (kan ook virtueel zijn)
 • Samenwerking: samenwerking is belangrijk voor draagvlak en een duurzaam vervolg, bijvoorbeeld met andere organisaties, vrijwilligers of sociale groepen.
 • Ondernemerschap: cofinanciering is een voorwaarde (financiering van het initiatief door overheden, andere fondsen, sponsors of via particuliere giften).

Wijze van aanvragen

Fonds Sluyterman van Loo financiert initiatieven die speciaal bedoeld zijn voor ouderen. Organisaties (stichtingen of verenigingen) met concrete plannen kunnen de quickscan doorlopen en vervolgens digitaal een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

De benodigde documenten voor een aanvraag zijn:

 • Activiteitenplan– alleen verplicht bij een aanvraagbedrag hoger dan € 3.000
 • Projectbegroting met dekkingsplan
 • Kopie statuten
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (jonger dan een jaar en geen bericht van registratie)
 • Financieel jaarverslag (recent)
 • Inhoudelijk jaarverslag (recent)

Contact

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via  info@fondssluytermanvanloo.nl.

Meer informatie over de aanvraagprocedure staat op de website: www.fondssluytermanvanloo.nl.

Meer informatie over het Lang Leve Kunst Fonds (gezamenlijk programma van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK): langlevekunst.nl

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer