Circus SantelliCircus Santelli
Fit door OefeningFit door Oefening
BurendagBurendag
Jong en oudJong en oud
Samen zingenSamen zingen

Kansfonds

Wie zijn wij

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen.

Werkgebied

Kansfonds steunt hoofdzakelijk projecten in Nederland. Op kleine schaal steunen we projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname.

Criteria

Kansfonds financiert initiatieven die mensen helpen omzien naar de kwetsbaarsten in de samenleving, zodat zij niet buitengesloten raken. De projecten zijn opgezet door mensen die weten wat er speelt. En die kansen zien omdat ze in de nabijheid zijn van degenen die hulp nodig hebben. In de projecten speelt de vrijwillige inzet van mensen een belangrijke rol.

Kansfonds is er voor organisaties en initiatieven van allerlei gezindten, ideeën en achtergronden. We dragen alleen bij aan projecten zonder winstoogmerk. In de praktijk zijn dat veelal projecten van verenigingen of stichtingen. Grotere, professionele (overheids)instellingen in welzijn en zorg kunnen alleen een aanvraag indienen als ze duidelijk kunnen maken dat hun initiatief buiten de reguliere financieringsregels valt. BV’s zijn bijna altijd uitgesloten, net als privépersonen.

Overige richtlijnen en een uitgebreide uitleg over ons aanvraagproces vindt u op onze website.

Wijze van aanvragen

Wilt u omzien naar kwetsbare mensen in de samenleving die buitengesloten raken? Dien dan een projectaanvraag in bij Kansfonds. We helpen uw initiatief graag op weg. Leg eerst kort en bondig uw idee aan ons voor door middel van een vooraanvraag. Past uw projectidee bij ons fonds? Dan nodigen we u binnen enkele werkdagen uit om een uitgebreid projectplan in te dienen.

Twijfelt u of uw project in aanmerking komt? Via onze quickscan bent u er in enkele minuten achter of uw plan kans maakt op financiering.

Contact

Kansfonds is te bereiken via info@kansfonds.nl / 035-624 96 51. Meer informatie over het fonds vindt u bovendien op de website www.kansfonds.nl.

Disclaimer
Azim Dezign Webdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer