BurendagBurendag
Fit door OefeningFit door Oefening
Samen zingenSamen zingen
Samen op padSamen op pad
Jong en oudJong en oud

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

 

Met ingang van 2019 is het niet meer mogelijk om bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een aanvraag in te dienen. Het fonds is namelijk in 1999 opgericht om in een periode van 20 jaar reserves te besteden en deze daarmee terug te geven aan de maatschappij.

Er is in totaal ruim € 105 miljoen besteed aan projecten om de gezondheidszorg te vernieuwen. Eind 2018 zijn de laatste beschikbare middelen tot besteding gekomen.

Het bureau van het fonds blijft nog twee jaar in afgeslankte vorm bestaan om lopende projecten te monitoren.

Disclaimer
Azim DezignWebdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer