Jong en oudJong en oud
Fit door OefeningFit door Oefening
BurendagBurendag
Jong en oudJong en oud
Ouderen in BewegingOuderen in Beweging

Fonds SGS

Wie zijn wij

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (SGS) is een vermogensfonds dat gelieerd is aan Zilveren Kruis. SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen en/of stichtingen. Voorwaarde hierbij is dat deze projecten mede ten goede komen aan de verzekerden van Zilveren Kruis en daarmee hun gezondheid en hun positie in het zorgproces verbetert.

Werkgebied

SGS dankt haar naam aan de regio Kennemerland en heeft affiniteit met deze regio en de regio Zaanstreek/Waterland, maar neemt aanvragen uit het hele land in overweging.

Criteria

SGS verleent steun aan concrete en afgebakende projecten die maximaal een periode van 3 jaar bestrijken en waarvoor (nog) geen reguliere financiering vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet Langdurige Zorg of Jeugdzorg beschikbaar is. Het project moet innovatief zijn en zich richten op verbetering van de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen. Projecten die zich richten op de zorg voor ouderen met als resultaat hogere kwaliteit van leven, verbeterde zorgprocessen en positief effect op zorgkosten, hebben daarbij de voorkeur. Aantoonbaar draagvlak bij relevante zorgverleners is een vereiste, zodat bij gebleken succes de resultaten onderdeel kunnen worden van de reguliere zorg.

SGS verstrekt geen bijdrages aan reeds gestarte projecten. (Commerciële) productontwikkeling is uitgesloten van financiering en wetenschappelijk onderzoek waar patiënten niet direct baat bij hebben heeft geen prioriteit. Een eigen bijdrage en cofinanciering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden.

Wijze van aanvragen

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen het gehele jaar worden ingediend, bij voorkeur digitaal. Een complete aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier, een uitgewerkt projectplan met mijlpalenplanning en implementatiestrategie en een begroting met dekkingsplan.

Informatie over de wijze van aanvragen en de bijbehorende procedure kunt u vinden op de website van SGS.

Een aanvraag wordt getoetst op zaken als de vraagstelling, aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele bijdrage, de implementatie in de praktijk en de kans op reguliere financiering na afloop van het project.

Houdt u rekening met een termijn van circa tien weken waarin SGS de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.

Contact

Vragen? Bel met het secretariaat van SGS op 071-3670287 en vraag naar Dénise van der Blom of Marjan Boekestijn of stuur een e-mail naar denise.van.der.blom@zilverenkruis.nl of marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl.

Disclaimer
Azim DezignWebdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer