BurendagBurendag
DuofietsDuofiets
Circus SantelliCircus Santelli
Topaz feestTopaz feest
Samen zingenSamen zingen

Fonds SGS

Wie zijn wij

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (SGS) is een vermogensfonds dat gelieerd is aan Zilveren Kruis. SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen en/of stichtingen. Voorwaarde hierbij is dat deze projecten mede ten goede komen aan de verzekerden van Zilveren Kruis en daarmee hun gezondheid en hun positie in het zorgproces verbetert.

Werkgebied

SGS dankt haar naam aan de regio Kennemerland en heeft affiniteit met deze regio en de regio Zaanstreek/Waterland, maar neemt aanvragen uit het hele land in overweging.

Criteria

SGS zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen, maar ook kleine lokale welzijnsactiviteiten krijgen een kans.

SGS doet dit door financiële bijdragen te leveren in de vorm van:

  • Projectsubsidies: SGS verleent steun aan concrete en afgebakende projecten die maximaal een periode van 3 jaar bestrijken en waarvoor (nog) geen reguliere financiering vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige Zorg of Jeugdzorg beschikbaar is. Het project moet innovatief zijn en zich richten op verbetering van de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen. Projecten die zich richten op de zorg van ouderen met als resultaat hogere kwaliteit van leven, verbeterde zorgprocessen en positief effect op zorgkosten, hebben daarbij de voorkeur. Aantoonbaar draagvlak bij relevante zorgverleners is een vereiste, zodat bij gebleken succes de resultaten onderdeel kunnen worden van de reguliere zorg.

  • Bijdragen aan kleine initiatieven: Kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten voor ouderen in de kernregio's van Zilveren Kruis (Kennemerland, Zaanstad, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Zwolle, Friesland). Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorgactiviteiten, welzijnsprojecten of zorgvoorzieningen, zijn nieuw voor de aanvrager en hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking.

SGS verstrekt geen bijdrages aan reeds gestarte projecten. (Commerciële) productontwikkeling is uitgesloten van financiering en wetenschappelijk onderzoek, waar patiënten niet direct baat bij hebben, heeft geen prioriteit. Een eigen bijdrage en/of cofinanciering door andere partijen is een voorwaarde.

Wijze van aanvragen

Informatie over de manier van aanvragen, de procedure en de benodigde aanvraagformulieren kunt u vinden op de website van SGS.

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen het gehele jaar worden ingediend, bij voorkeur via e-mail. Houdt u rekening met een termijn van circa 10 weken waarin SGS de aanvraag in behandeling heeft en een beslissing neemt.

Contact

Vragen? Bel met het secretariaat van SGS op 071-3670287 en vraag naar Dénise van der Blom of Marjan Boekestijn of stuur een e-mail naar denise.van.der.blom@zilverenkruis.nl of marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl.

Disclaimer
Azim DezignWebdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer